2x EvaGreen qPCR Mastermix for No Rox

2x EvaGreen qPCR Mastermix for No Rox 

To Order Contact us: lieven@wlsolutions.be

BrightGreen Express 2X qPCR MasterMix-ROX

MasterMix-ER 4 x 1.25 ml for 500 reactions (20 ul)
EUR 168

KiloGreen 2X qPCR MasterMix-Low ROX

MasterMix-KL 4 x 1.25 ml - 500 reactions (20 ul)
EUR 168

BrightGreen 2X qPCR MasterMix-Low ROX

MasterMix-LR 4 x 1.25 ml for 500 reactions (20 ul)
EUR 168

TaqProbe 2X qPCR MasterMix-Low ROX

MasterMix-PL 4 x 1.25 ml for 500 reactions (20 ul)
EUR 168

KiloGreen 2X qPCR MasterMix-No Dye

MasterMix-KS 4 x 1.25 ml - 500 reactions (20 ul)
EUR 168

TaqProbe 2X qPCR MasterMix-No Dye

MasterMix-PS 4 x 1.25 ml for 500 reactions (20 ul)
EUR 168

BrightGreen 2X qPCR MasterMix-No Dye

MasterMix-S 4 x 1.25 ml for 500 reactions (20 ul)
EUR 168

BrightGreen 2X qPCR MasterMix-Low ROX

MasterMix-LR-XL 16 x 1.25 ml for 2000 reactions (20 ul)
EUR 451.2

BrightGreen Express 2X qPCR MasterMix-Low ROX

MasterMix-EL 4 x 1.25 ml for 500 reactions (20 ul)
EUR 168

BrightGreen 2X qPCR MasterMix-No Dye

MasterMix-S-XL 16 x 1.25 ml for 2000 reactions (20 ul)
EUR 451.2

BrightGreen Express 2X qPCR MasterMix-No Dye

MasterMix-ES 4 x 1.25 ml for 500 reactions (20 ul)
EUR 168

BrightGreen 2X qPCR MasterMix-iCycler

MasterMix-iC 4 x 1.25 ml for 500 reactions (20 ul)
EUR 168

KiloGreen 2X qPCR MasterMix-iCycler

MasterMix-KC 4 x 1.25 ml - 500 reactions (20 ul)
EUR 168

TaqProbe 2X qPCR MasterMix-iCycler

MasterMix-PC 4 x 1.25 ml for 500 reactions (20 ul)
EUR 168

TaqProbe 2X qPCR MasterMix-Multiplex

MasterMix-PM 4 x 1.25 ml for 500 reactions (20 ul)
EUR 168

2x EvaGreen qPCR Mastermix for No Rox